שני ציורי ענק של עירום נשי נמכרו לאספן אמריקאי

ציורים נוספים נמצאים למכירה בסטודיו